İlhaq etilgen Qırımda artıq rusiye ordusınıñ eñ az 273 askeri defin etildi

Haberler
Muarrir
2023 yanvarnıñ 24 , 19:55
Muarrir
2023 yanvarnıñ 24 , 19:55

2023 senesi yanvarniñ 23-ne qadar ilhaq etilgen Qırımda artıq rusiye ordusınıñ eñ az 273 askeri defin etildi.

Bu aqta Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Temsilciligi haber etmekte.

Olardan 160, ihtimal, Ukraina vatandaşı olabile, denilmekte haberde.

Temsilcilik, definlerniñ sayısı daha ziyade olabile, çinki olarnıñ ekseriyeti habersiz yapılmaqta dep ilâve ete.