İlhaq etilgen Qırımda rusiye ordusınıñ eñ az 288 askeri defin etildi

Haberler
Muarrir
2023 yanvarnıñ 31 , 20:15
Muarrir
2023 yanvarnıñ 31 , 20:15

2023 senesi yanvarniñ 31 qadar ilhaq etilgen Qırımda rusiye ordusınıñ eñ az 288 defin etildi.

Bu aqta özüniñ Facebook saifesinde Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Temsilciliginiñ matbuat hızmeti haber etmekte.

Olarnıñ 183, ihtimal, Ukraina vatandaşı olabile, – denilmekte haberde.

Defin etilgenlerniñ sayısı daa ziyade olabile, zira ekseriyeti haber berilmeden defin etilmekte.